Sinikellon päiväkoti

Referenssi / 08.04.2024

Puijonlaaksoon rakentuu parhaillaan Kuopion Tilapalveluiden uusi hirsirakenteinen päiväkoti, joka tarjoaa valmistuttuaan laadukkaat tilat varhaiskasvatukseen 200 lapselle, päiväkodin henkilökunnalle sekä mahdollisuuden tilojen muuhunkin käyttöön. Erityisen huomionarvoista tässä KVR-hankkeessa on puurakentamisen merkittävä osuus, joka vaikuttaa rakennuksen koko elinkaaren hiilipäästöihin merkittävästi. Ympäristövastuullisuuteen on panostettu myös työmaalla koko rakennustöiden ajan. Päiväkoti valmistuu käyttöön vuoden 2024 loppupuolella.

Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelut Oy, talotekniikkasuunnittelusta Granlund Kuopio Oy ja rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Takaisin
Sinikellon päiväkodin havainnekuva