Ympäristövastuullisuutta Sinikellon hankkeessa

Uutiset / 05.10.2023

Sinikellon päiväkodin rakentaminen etenee ympäristövastuullisuus huomioiden. Hankkeen hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskelmassa on huomioitu paitsi käytön myös rakentamisvaiheen vaikutukset. Rakentamisen hiilijalanjälki syntyy mm. kuljetuksista, työmaatoiminnoista ja materiaalihankinnoista.

Ensisijaisesti myös jätteen syntyminen työmaalla pyritään estämään, mikäli se on mahdollista. Kiertotalouden periaatteen mukaan syntynyt jäte on raaka-ainetta, joka voidaan hyödyntää ja kaatopaikka on viimeinen vaihtoehto. Sinikellossa rakentamisen aikaisen jätehuollon tavoitteena on, että jätteen hyötykäyttöaste on mahdollisimman suuri (vähintään 80 %) ja jätejakeita työmaalla on vähintään 10 kpl. Toteumaa voimme seurata kuukausikohtaisesti jätekirjanpidon raporteilta. Viimeisimmän raportin mukaan Sinikellon jätteen hyötykäyttöaste on ollut 100 %. Työmaalla kerättäviä jätelajeja ovat mm. puu, metalli, muovi, betoni, pahvi ja kipsilevy. Niiden keräys on järjestetty jätelain mukaisesti aina mahdollisimman lähelle jätteen syntypaikkaa, jolloin keräily helpottuu.

Muovijätteet kerätään säkkeihin ja noudetaan kootusti isommissa erissä.

Kipsilevyt voidaan kierrättää ja käyttää uusien kipsilevyjen valmistukseen.

Kuopio on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030, kun koko Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Uudisrakennuksen, kuten hirsirakenteisen Sinikellon päiväkodin, koko elinkaaren hiilijalanjäljen kannalta merkittävimmät ratkaisut on tehty jo sen suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöt pyritään nykyisin suunnittelemaan muuntojoustaviksi, kestäviksi ja energiatehokkaiksi niiden koko elinkaari huomioiden. Hirsirakenne (Kontio) luo hyvät mahdollisuudet kiertotalouteen siirtymiselle ja hirsirakennusten elinkaari on tunnetusti pitkä. Sinikellon päiväkoti rakennetaan turvallisesti sääsuojan alla aina vesikatteeseen asti ja se valmistuu vuoden 2024 lokakuussa.

Takaisin